R-net of voluit Randstadnet is een regionaal netwerk van bus, trein, tram en metro rondom Amsterdam. Het is ontwikkeld door het OV-bureau Randstad en is een voortzetting van Regionet. Het project is gericht op snelle verbindingen over afstanden tussen de 10 en 50 kilometer en zal in de periode van herfst 2011 tot 2028 uitgebreid worden tot een hoogwaardig net voor regionaal openbaar vervoer in de gehele Randstad.

De Stichting Nederland Schoon is een initiatief van overheid en bedrijfsleven gericht op het voorkomen en de bestrijding van de hinder van zwerfafval. Zwerfafval bestaat voor het grootste gedeelte uit restanten van eten, drinken, sigaretten en kauwgom - www.nederlandschoon.nl